PHP öğrenmek için gerekli her konuyu farklı yazılarda yayınlamaya gayret gösterdim. Tüm konulara göre PHP derslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.  Haricen yazılmasını istediğiniz konuları iletişim sayfasından iletebilirsiniz.

Temel Düzey Dersler

 • PHP’e Giriş PHP ,sunucu tarafli calisan,dinamik ve interaktif website hazirlama konusunda cok guclu bir dildir.PHP cok yaygin olarak kullanilan,ucretsiz ve MICROSOFT’un ASP sine alternatif olabilen bir teknolojidir.
 • PHP Yazım Kuralları PHP scriptleri her zaman .anahtar dizimyle son bulur. Bu script arasında kalan bütün kodlar sunucu tarafından PHP scripti olarak yorumlanır ver derlenir.
 • PHP Değişkenleri Bir değişken geçici yada kalıcı olarak , sayı,dizi veya yazi-katarları gibi değerleri tutmak için kullanılır.Bir değişken tanımladığınız zaman scriptlerinizde defalarca kullanabilirsiniz
 • PHP – Operatörler Şimdi bütün operatörleri çeşitleri kategorilerine göre listeleyip,birer adet de örneklendirme yapalim.Aritmetik Operatörler
 • PHP-Koşullar Kosul ifadeleri(if,else,elseif)yazilan kodun farkli durumlarda farkli davranis gostermelerini saglar.
  Sıklıkla yazdıgınız kodun farklı hallerde farklı eylem gerçeklestirmeleri beklenir.
 • PHP – switch PHP’de program akışını yönlendirmekte kullandığımız bir diğer unsur, switch deyimidir. Adı anahtar anlamına gelen switch deyimi, verilen bir değişkenin değerinin sıraladığımız koşullardan hangisine uygun olduğunu sınar ve o koşula ilişkin komutları icra eder.
 • PHP – Loop PHP de Döngüler;kodun herhangi bir parçasını istenilen defa sayısı kadar yinelemesini sağlar.Sıklıkla yazdığınız kodun herhangi bir parçasını defalarca tekrarlamak ve istenilen seviyeye ulaştıktan sonra tekrarın sona ermesini istediğiniz olmuştur, yada bundan sonra olacaktır.
 • PHP – Fonksiyonlar Bu derste size kendi hakimiyetinizi kurmanız için , kendi fonksiyonlarınız yapmanız sağlanacak.Her durumda hazır fonksiyonlar kullanılmayabilir.
 • PHP – $_GET Metodu $_GET değişken get methoduyla veri alan formlardaki verileri ele alır, HTTP GET metodunun değişkenler dizisinin bir elemanıdır.Bir formdan gönderilen bilginin her kullanıcı tarafından erişilebilmesi için GET metodu kullanılır. (Tarayıcınızın adres çubuğunda görülür). Gönderilen bilgi miktarının bir limiti vardır. (max. 100 karakter gibi).
 • PHP – $_POST Metodu $_POST değişkeni post metoduyla çekilen verilerin ele alınmasını sağlar. $_POST değişkeni HTTP POST metodunun değişken dizisinin bir elemanıdır.

İleri Seviye

 • PHP – Date() Fonksiyonu date() fonksiyonu tarih verisini daha okunaklı kılar,ve bilinen formata uyarlar (Örn:gün/ay/yil).
 • PHP – Include Server işleme koymadan evvel herhangi bir dosyayı ,include() yada require() fonksiyonları ile PHP dosyanızıa include-içe aktarım edilebilir.
 • PHP- Files PHP dilinde fopen() fonksiyonunu kullanarak dosya açılabilir.
 • PHP – Upload PHP ile ,sunucuya dosya yüklemek mümkündür.
 • PHP – Çerezler Cookie – Türkçesi ile çerez , kullanıcıyı ayırt etmeye yarar.
 • PHP – Sessions PHP dilinde Session , bir kullanıcı için ayar değişiklikleri ve hakkındaki bilgileri , almak ve özelleştirmek için kullanılır.
 • PHP- Email PHP yazacağımız yardımıyla direct olarak e-mail gönderebilir
 • PHP – Güvenli Email Önceki dersimizde güvenlik düşünülmeden hazirlanmış email gönderme formunu açıkladık.İnternet ne kadar verimli ve yararlı bir platform olsa da güvenlik düşünülmesi gereken en önemli konulardan biridir
 • PHP – Error Handling PHP dilinde hata ayıklama yöntemleri gayet basit ve güvenlidir.”php.ini” dosyasındaki error handling ayarını “1″ değerine dönüştürerek , proje dosyalarınızda bulunan hataları tarayıcınızdan izleyebilme imkanına sahipsiniz.
 • PHP – İstisna Yönetimi İstisna yönetimi , özel bir hata oluştuğu zaman kodun akışını değiştirebilir.
 • PHP – Filtreler PHP filtresi , kullanıcı girdileri gibi güvensiz kaynaklardan alınan verileri filtreleme işlemini gerçekleştirir.

Database – MySQL Dersleri

 • MySQL Giriş MySQL genellikle PHP ile birlikte kullanılan ücretsiz bir veritabanı sunucusudur. MySQL bir veritabanıdır.Veritabanı , bilgileri saklayan yapıları tanımlar.
 • MySQL Connect MySQL Veritabanına Bağlanma Uygulamanız sırasında veritabanına erişmek ve bilgi almak için öncelikle veritabanına bağlanmanız gerekir. PHP dilinde ,bu olay mysql_connect() fonksiyonu ile gerçekleşir.
 • MySQL Create Bir veritabanı bir veya birden çok tablo içerir. CREATE DATABASE ifadesi MySQL de veritabanı oluşturur.
 • MySQL Insert Mysql’de veri tabanını veriler yüklerken INSERT komutunu kullanıyoruz. Veri tabanımızda kitap adında bir tablo olsun ve tabloda; id,k_adi,yazar,yorum,onay,yayin_evi,baski_no sütunları yer alsın.
 • MySQL Select SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer ve kullanıma hazır hale getirir. SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer.
 • MySQL Where Where , Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçen (SELECT) ifadedir. Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçer.
 • MySQL Order By ORDER BY sözcüğü ile kayıtlı verileri belirten duruma göre dizilir.
 • MySQL Update UPDATE ifadesi , database(veritabanı) tablolarını yeniden düzenleme işlemini gerçekleştirir. UPDATE ifadesi veritabanındaki bilgileri düzenler.
 • MySQL Delete DELETE FROM ifadesi veritabanı tablosundaki kayıtları siler. Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir.
 • MySQL Join MySQL işlemlerinde şimdiye kadar her seferinde sadece bir tablodan veri alımı yaptık.Çoğunlukla PHP-MySQL projelerinde bu işlemler bizim için yeterli olacaktır.Ancak daha kapsamlı projeler için aynı anda birden fazla tablodan işlem alışverişi yapmamız gerekebilir.MySQL JOIN olayı da bunun için vardır.
 • PHP – ODBC (Open Database Connectivity) ODBC(Open Database Connectivity) , bir veri kaynağına bağlanmayı gerçekleştiren bir uygulama arayüzüdür. ODBC Bağlantısı OluşturmakODBC bağlantısı ile birlikte, her türlü veritabanına , ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayara bağlanmak mümkündür