PHP: RSS besleme okumak (RSS Reader with PHP)

Bu konu web geliştiriciler için bazı zamanlar çok önemli bir mesele halini almaktadır. RSS beslemesi olan herhangi bir websitenin RSS beslemelerini RSSCLASS sınıfımız ile düzenli bir şekilde okuyabiliriz.

PHP Rss Reader

Kodlarımızı yazalım:

rssclass.php


<?php
class rss {
var $feed;
function rss($feed)
{ $this->feed = $feed; }

function parse()
{
$rss = simplexml_load_file($this->feed);

$rss_split = array();
foreach ($rss->channel->item as $item) {

$title = (string) $item->title; // Title
$link = (string) $item->link; // Url Link
$description = (string) $item->description; //Description
$rss_split[] = '<div>
<a href="'.$link.'" target="_blank" title="" >
'.$title.'
</a>
<hr>
</div>
';
}
return $rss_split;
}
function display($numrows,$head)
{
$rss_split = $this->parse();

$i = 0;
$rss_data = '<div>
<div>
'.$head.'
</div>
<div>';
while ( $i < $numrows ){
$rss_data .= $rss_split&#91;$i&#93;;
$i++;
}
$trim = str_replace('', '',$this->feed);
$user = str_replace('lang=en-usformat=rss_200','',$trim);
$rss_data.='</div></div>';
return $rss_data;
}
}
?>

index.php


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<style type="text/css">
.vas{
float:left;
width:270px;
padding:10px;
}
#panel{
color:#333;
background-color:#C8E6E2;
width:100%;
}
.title-head {
font-size:18px;
font-weight:bold;
text-align:left;
background-color:#CDA33F;
color:#FFFFFF;
padding:5px;}
.feeds-links {
text-align:left;
padding:5px;
}
</style>
<title>Serpito.com - RSS Feed Demo</title></head>
<body>
<div id="panel">
<center><h2>Serpito.com</h2>
Bu demo <a href="http://www.serpito.com/php-rss-besleme-okumak/">PHP: RSS besleme okumak</a> yazısı icin hazirlanmistir.
</center>
</div>
<div>
<?php
include('rssclass.php');
$feedlist = new rss('http://feeds2.feedburner.com/serpito');
echo $feedlist->display(9,"Serpito.com");

$feedlist = new rss('http://turkcesiteler.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss');
echo $feedlist->display(9,"Türkçe Siteler");
?>
</div>
</body>
</html>

Demo  Download

PHP: RSS besleme okumak (RSS Reader with PHP)” üzerine 5 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir