PHP – İstisna Yönetimi

İstisna yönetimi , özel bir hata oluştuğu zaman kodun akışını değiştirebilir.

Exception(İstisna) Nedir?

PHP 5 ile birlikte hataları kontrol etmek için nesneye yönelik bir yaklaşım ortaya çıktı.

Hata ayıklama durumları hata oluştuğu anda işletilecek kodun normal akışını değiştirerek yönetilmesini sağlamaktadır.Buna ististan yönetimi adı verilir.
İstisna tetiklendiği anda şu aşamalar gerçekleşir;

  • Varolan kod durumu kaydedilir.
  • Kod işletimi önceden tanımladan hata ayıklama bloğuna atlayacaktır.
  • Duruma göre , hata ayıklama sonunda , ya en son işletilen kod bloğuna yeniden dönerek devam edecek, yada hata ayıklama bloğunda belirtilen aşamadan devam edecektir.

Şimdi farklı hata ayıklama yöntemlerini inceleyelim:

  • Basit istisna kullanımı
  • Özel istisna ayıklayıcı tasarlamak
  • Çoklu istisnalar
  • Tekrarlı istisna göndermek
  • Yüksek seviye istisna ayıklayıcı ayarlamak

Note: İstisnalar yanlızca hatalı oluşması durumunda kullanılmalıdır.Ayrıca kodun herhangi bir noktasına atlaması için kullanılmamalıdır.


Basit Exception(İstisna)

Bir istisna fırlatıldığında , devamındaki kod çalışmaya devam etmez, PHP gönderilen parçada “catch” ifadesi arar. “catch” ifadesi throw edilen istisnayı yakalar..

[…]