PHP – Error Handling

PHP dilinde hata ayıklama yöntemleri gayet basit ve güvenlidir.”php.ini” dosyasındaki error handling ayarını “1” değerine dönüştürerek , proje dosyalarınızda bulunan hataları tarayıcınızdan izleyebilme imkanına sahipsiniz.Tarayınıcı bir nevi derleyici olarak kullanabilir ve hatalarını en kısa sürede düzenleme imkanına sahip olursunuz.

PHP Hata Ayıklama

Kod yazarken ve uygulama geliştirirken ,hataları takip ve düzenleme işlemleri çok önemlidir.Kodlarınız hatalı çalışıyor ise ,profesyonel anlamda size büyük bir kayıp olarak dönecektir,,ayrıca projenizin güvenliği çok büyük zarara uğrayacaktır.

Bu dersimizde PHP de hata ayıklama ve düzenleme yöntemleri hakkında yapılması gereken işlemleri göreceğiz.

Şimdi farklı hata ayıklama metodları görelim:

  • Basit “die()” koşulu
  • Özel hata ve hata tetikleyiciler
  • Hata gösterme


Basit Hata Ayıklama: die() fonksiyonu kullanma

İlk örneğimizde ,herhangi bir text dosyasını açan bir script yazalım: […]