PHP- Email

PHP yazacağımız yardımıyla direct olarak e-mail gönderebilir

mail() Fonksiyonu

mail() fonksiyonu yazılan kod içinde e-mail gonderen bir fonksiyondur.

Syntax
mail(to,subject,message,headers,parameters)

Parametre Tanımı
to Gereklidir. E-mailin hangi adres veya adreslere ulaşacağını belirtmelisiniz
subject Gereklidir. Gönderilen mesajın konusunu ele tutan değişkendir. Not: Bu satırda yeni satır “\n” karakterleri içeremez.
message Gereklidir. Gönderilecek mesajı tutan değişkendir.her satır(\n) karakterleriyle satır atlamalıdır. Toplam mesaj büyüklüğü 70 karakteri geçmemelidir.
headers Opsiyonel.Diger ek basliklar hakkındaki bilgileri tutan değişkendir, From, Cc, ve Bcc gibi. Ek başlıklar CRLF (\r\n) karakterleriyle birbirinden ayrılmalıdır.
parameters Opsiyonel. Özel ve ek olarak programa parametre gönderir.

Not: mail fonksiyonunun çalışması ve erişilebilir olması için sistemde yüklü olan PHP nin mail ayarı ve seçeneği izin verilmiş olmalıdır. “php.ini” ayar dosyasında gerekli düzenlemelerin yapılmış olması gerekir. […]