PHP – Loop

PHP de Döngüler;kodun herhangi bir parçasını istenilen defa sayısı kadar yinelemesini sağlar.Sıklıkla yazdığınız kodun herhangi bir parçasını defalarca tekrarlamak ve istenilen seviyeye ulaştıktan sonra tekrarın sona ermesini istediğiniz olmuştur, yada bundan sonra olacaktır.PHP dilinde bu işlem, döngüler dediğimiz anahtar sözcükler yardımıyla gerçekleştirilir.

PHP de aşağıdaki döngü ifadeleri bulunur:

  • while – istenilen koşulun doğru olduğu sürece yinelemenin devam etmesini sağlar
  • do…while – Öncelikle kodu çalıştırır ve sonra istenilen koşulun tekrarlanması sağlanır
  • for – kod bloğu dahilinde belirtilen tekrar sayısı kadar yineleme yaparç
  • foreach – kod bloğu dahilinde her eleman için ayrı yinelemeler yapılmasını sağlar.

“while” ifadesi

while durum ifadesi koşulunun doğruluğu sağlandığı müddetçe yinelemenin sağlar.

Syntax-Yazım biçimi

while (koşul)işletilecek kod;

Örnek;Aşağıdaki örneğimizde “i” değişkeninin 5 den küçük olma şartı aranıyor.koşul sağlanmadığı müddetçe yineleme devam ediyor, ayrıca kodun her işlemesi esnasında “i” değişkenin değeri bir arttırılıyor:

$i=1;
while($i<=5)
{
echo “Sayı” . $i . ”
“;
$i++;
}
?>

“do…while” ifadesi

do…while ifadesi öncelikle kodu çalıştırır ve sonra istenilen koşulun tekrarlanması sağlanır. […]