Google XML Sitemap Generator

PHP: Dinamik XML Sitemap Oluşturmak

Google XML Sitemap GeneratorGeliştirilen her bir proje için, test ve SEO optimizasyon aşamalarında mutlaka geçerli bir sitemap dosyası hazırlanmalı ve Google Webmasters Tools‘dan submit edilmeli.
Geniş veritabanı ve içerik sistemi olan projeler için de, dinamik bir sitemap generator modülü hazırlanmalı.

PHP ile XML dosyası oluşturma konusunu daha önce işlemiştik. Şimdi sitemap formatındaki XML dosyasına database’den alınan içerikleri ekleyeceğiz.
[…]