PHP: Dinamik URL Ayraç Fonksiyonu (URL with Regular Expressions)

Text bazlı içeriklerde yer alan URL bağlantılarını tıklanabilir hale getirmek için basit bir PHP fonksiyonu işimizi görür.

< ?php
function AutoLink($text)
{
$text = html_entity_decode($text);
$text = " ".$text;
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)&#91;[email protected]:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=&#93;+)',
'<a href="\\1">\\1', $text);
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tps://)[[email protected]:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'<a href="\\1">\\1</a>', $text);
$text = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www.[[email protected]:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'\\1<a href="http://\\2">\\2</a>', $text);
$text = eregi_replace('([_\.0-9a-z-][email protected]([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})',
'<a href="mailto:\\1">\\1</a>', $text);
return $text;
}
?>

Bu fonksiyonun kullanımı da aşağıdaki gibidir.   […]