PHP – Session Kullanım Örneği

Php de Session Oturum Kontrolü Örneği;

Sessionla oturum kontrolü başlatılırken sayfanın en üstünde

session_start();
satırı yer almalı böylece oturum kontrolünü başlatmış oluruz.

Session u boşaltmak ise

session_destroy();  kodları ile gerçekleşmektedir.Bunu : […]