Visle v1.2.0 (Mysql)

Visle’nin ilk versiyonunu 2009’da paylaşmışım sizinle. Ne kadar çok zaman geçmiş. Şimdi de bir üst versiyonu paylaşmak istiyorum. (İlk versiyon)

Visle Nedir?

Visle,  dizi halindeki değerleri mysql veritabanında belirttiğiniz tablodaki alan adlarıyla eşleştirerek sql sorguları hazırlayan bir sınıftır. Bu sınıf sayesinde, bir “update” veya “insert” sorgusu için veritabanındaki tabloda yer alan tüm alan adlarını teker teker yazama derdinden kurtulabilirsiniz. Visle’nin doğru çalışması için olmazsa olmaz şart: Dışarıdan gelen dizi anahtarlarının işlem yapılacak tablodaki alan adları ile eşleşmesidir. Örneğin dışarıdan gelecek $_POST[‘kullaniciadi’] değerinin Visle’de eşleşmesi için insert yapılacak tablodaki alan adının da ‘kullaniciadi’ olaması gerekir. Veritabanındaki alan adı bir karakter bile farklı olsa, eşleşme olmaz ve dolayısıyla Visle doğru çalışmaz.

Sınıfı İndir

Kullanımı

<?
#Önce sınıfı mevcut sayfaya dahil edin
require_once 'visle.php';
#new sözcüğü ile visle sınıfından bir örnek oluşturun.
$visle = new visle();
#visledeki vtBaglan metoduna sırasıyla; sunucu adı, kullanıcı adı, kullanıcı parolası ve veritabanı adını girerek veritabanına bağlantı kurun.
$visle->vtBaglan('localhost','yedinciKullanici','yedinciParola','yedinciVt');
#sql metoduna sırasıyla veri dizisi, işlem yapılacak tablo adı ve işlem türünü (insert into veya update) girin.
$visle->sql($veriler,'kullanicilar','insert into');
#calis metodunu çalıştırdığınızda sql sorgusu hazırlanır ve çalıştırılır. calis metodu sonucunu bir değişkene atayarak işlem sonucunu denetleyebilirsiniz.
$visle->calis();
?>

v1.2.0’le gelen değişiklikler

Sınıf’taki metodların adları değiştirildi. Büyük küçük harf değişiklikleri yapıldı. Örn: vtbaglan metodu, vtBaglan olarak değiştirildi.

Sql oluşturma metodunun adı değiştirildi. “sorguhazirla” iken “sql” olarak değiştirildi.

Veritabanı karakter seti özelliği eklendi. Bu özellik, işlem yapacağınız veritabanının karakter setini sql bağlantısı için tanımlanamnızı sağlıyor.

Veritabanı’ndan dönen hata mesajları direkt ekrana yazdırılmak yerine sınıfa atılıyor. Hata mesajlarını yakalamak için: “$visle->vtMesaji”

Public Metodlar, Kullanımları ve Amaçları

vtBaglan(‘sunucu’,’kullanici_adi’,’vt_parola’): Veritabanına bağlantı kurmanıza yarar. Her visle örneği oluşturmanızda bu metodu çalıştırmalısınız.

alanSil(‘islemden_etkilenmeyecek_alanlar’): Insert veya update işleminde değer almayacak alan adları (field) buraya aralarına virgül (,) atılarak yazılır. Bu metod “sql” metodundan önce çalıştırılmalı. Aksi takdirde işe yaramaz.

calis(): Hazırlanan sql kodunu çalıştırır ve “boolean” bir değer döndürür. Hata oluştuğunda hata mesajını “vtMesaji” özelliğine aktarır. Ayrıca bir insert işlemi yapılmışsa bu işlemle oluşan “Auto Increment” değerini “eklenenId” özelliğine aktarır.

eklenenId(): Insert işlemi sonucunda oluşan “Auto Increment” deeğerini döndürür.

vtKapat(): vtBaglan metodu ile açılmış Mysql veritabanı bağlantısını kapatır.

Sınıfı İndir

Visle v1.2.0 (Mysql)” üzerine 7 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir