Serpito

PHP Random Sayı Üretme

Php de random sayı üretmek oldukca basit ve kullanışlı bir özelliktir. Örneğin; projelerimize fotografları, belgeleri ve kayıtları tutarken random sayı ile kayıt edilmelerine gerek duyabiliriz. Diyelim bir kitap satış sitemiz var. Kitap veri tabanımıza eklendiginde kitap kapağının adını veri tabanında yayınevi id’si, ve 2 adet sayıyı random alıp harmanlıyarak tutmak isteyelim.

 

Random Sayı Üretme Kodu;

$x1= rand(1,1000000);


Yukarıdaki kod ile 1 ile 1000000 arasında random (rasgele) bir sayıyı x1 değişkenimize aktardık.

$x1= rand(1,99999);
$x2= rand(1,99999);
$yayinevi=20;
$fotografi_adi=sha1($x1.$x2.$yayinevi);

Yukarıdaki kodlar ile iki adet random (rasgele) sayı ürettik ve ardından bu iki sayıyı yayınevi id’si ile harmanladık.

sha1() Kodu yazı veya metinleri şifrelemeye yarar.