PHP – Resim Upload Script

Bu uygulamamızda user_images klasörüne php ile resim yüklüyoruz. Resmi kaydederken randon bir isim atıyoruz ve bu şekilde kaydediyoruz. En son olarakta veri tabanında uye tablosunun image bölümüne resmin adını ve uzantısını ekliyoruz.

require_once(“mysql.php”); bu komut satırı ile mysqli bağlantımızı ilk başta gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradan indiriniz.   mysql.rar


< ?

require_once("mysql.php");
$sorgu=getimagesize($_FILES&#91;"resimx"&#93;&#91;"tmp_name"&#93;);
$en=$sorgu&#91;0&#93;; $boy=$sorgu&#91;1&#93;;
if($_FILES&#91;'resimx'&#93;&#91;'size'&#93;>"999999999999999999"){
}elseif ($_FILES['resimx']['type'] != "image/gif" &amp;&amp;
$_FILES['resimx']['type'] != "image/jpeg" &amp;&amp;
$_FILES['resimx']['type'] != "image/pjpeg" &amp;&amp;
$_FILES['resimx']['type'] != "image/png"){
}else {
if($_FILES['resimx']['type'] == "image/gif") $uzanti=".gif";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/jpeg") $uzanti=".jpeg";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/pjpeg") $uzanti=".jpg";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/x-pn") $uzanti=".png";
$resim=$_FILES['resimx']['name'];
$uzanti=substr_replace($resim,"",0,-3);
$isim=md5(rand(9,99999));
$yeniisim=$isim.".".$uzanti;
$resim=$yeniisim;
move_uploaded_file($_FILES['resimx']['tmp_name'], "user_images/".$yeniisim);
}
$yeniisim;
$q1="UPDATE uye SET image='$yeniisim' where id='$id' ";
$result=$dba->query($q1);
echo $id;

?>
<form METHOD="POST" ACTION="index.php?link=user&amp;user=images&amp;images=<?=$id?>" enctype="multipart/form-data">
<table align="center">
<tr>
<td colspan="3">Sadece jpeh uzantýlý resim yükleyiniz.</td>
</tr>
<tr>
<td>Resim : <input name="resimx" type="file"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="center"><input type="submit" value="Resim Yükle" class="resim_yukle" /></td>
</tr>
</table>
</form>

PHP – Resim Upload Script” üzerine 8 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir