PHP – Resim Galerisi

Bu örnek ile admin panelinden resimler ekleyip bu resimleri sitemizde yer alan resim galerileri ile görüntülemeyi ele alıyoruz.

Admin panelinde resim ekleme – düzenleme ve silme bölümleri yer almaktadır. Aşagıdaki kodlar ile resim Upload
işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Diğer kodlar ve proje dosyaları buradan indire bilirsiniz.Dosyalar


< ?php
require_once("mysql.php");
if (isset($_POST&#91;'resimyukle'&#93;)){
$aciklama=mysql_real_escape_string($_POST&#91;'aciklama'&#93;);<span id="more-266"></span>
$sorgu=getimagesize($_FILES["resimx"]["tmp_name"]);
$en=$sorgu[0]; $boy=$sorgu[1];
if($_FILES['resimx']['size']>"64000000"){
}elseif ($_FILES['resimx']['type'] != "image/gif" &&
$_FILES['resimx']['type'] != "image/jpeg" &&
$_FILES['resimx']['type'] != "image/pjpeg" &&
$_FILES['resimx']['type'] != "image/x-png"){
}else {
if($_FILES['resimx']['type'] == "image/gif") $uzanti=".gif";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/jpeg") $uzanti=".jpeg";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/pjpeg") $uzanti=".jpg";
elseif($_FILES['resimx']['type'] == "image/x-pn") $uzanti=".png";
$resim=$_FILES['resimx']['name'];
$uzanti=substr_replace($resim,"",0,-3);
$isim=md5(rand(9,99999));
$yeniisim=$isim.".".$uzanti;
$resim=$yeniisim;
move_uploaded_file($_FILES['resimx']['tmp_name'], "images/".$yeniisim);
}
$yeniisim;
$id=$_SESSION['images_id'];
$q="insert into images(name,aciklama) values('".$yeniisim."','".$aciklama."') ";
$result=$dba->query($q);
}
?>
<form METHOD="POST" ACTION="index.php?link=insert" enctype="multipart/form-data">
<table align="center">
<tr>
<td>Resim</td>
<td> :</td>
<td><input name="resimx" type="file"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Açiklama</td>
<td>:</td>
<td><textarea name="aciklama" cols="24" rows="3"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"> <input type="submit" name="resimyukle" value="Yükle" class="login_submit" /></td>
</tr>
</table>
</form>

PHP – Resim Galerisi” üzerine 7 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir