PHP: Dinamik PDF dosyası oluşturma (FPDF class)

php pdf generator Bu yazıda PHP kodlarıyla .PDF dosyaları oluşturma işlemlerini inceleyeceğiz.  Bu tür işlemler için pratik ve dökümantasyonu yeterli olduğu için FPDF sınıfını kullanıyorum.

FPDF dosyalarını ve full dökümantasyonu resmi sitesinden indirebilirsiniz

Örnek bir uygulama için index.php dosyası oluşturalım. 

Harici bir txt dosyasında yer alan metini pdf formatına dönüştüren bir uygulama yapıyoruz.

index.php


<?php

require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF
{

var $y0;

function Header()
{
//Page header
global $title;

$this->SetFont('Arial','B',15);
$w=$this->GetStringWidth($title)+6;
$this->SetX((210-$w)/2);
$this->SetDrawColor(0,80,180);
$this->SetFillColor(230,230,0);
$this->SetTextColor(220,50,50);
$this->SetLineWidth(1);
$this->Cell($w,9,$title,1,1,'C',true);
$this->Ln(10);
//Save ordinate
$this->y0=$this->GetY();
}

function Footer()
{
//Page footer
$this->SetY(-15);
$this->SetFont('Arial','I',8);
$this->SetTextColor(128);
$this->Cell(0,10,'Sayfa '.$this->PageNo(),0,0,'C');
}

function ChapterTitle($label)
{
//Title
$this->SetFont('Arial','',12);
$this->SetFillColor(200,220,255);
$this->Cell(0,6,"$label",0,1,'L',true);
$this->Ln(4);
//Save ordinate
$this->y0=$this->GetY();
}

function ChapterBody($file)
{
//Read text file
$f=fopen($file,'r');
$txt=fread($f,filesize($file));
fclose($f);
//Font
$this->SetFont('Arial','',12);
//Output text in a 6 cm width column
$this->MultiCell(180,5,$txt);
$this->Ln();
//Mention
$this->SetFont('','I');
$this->Cell(0,5,'(sayfa sonu)');
//Go back to first column
}

function PrintChapter($title,$file)
{
//Add chapter
$this->AddPage();
$this->ChapterTitle($title);
$this->ChapterBody($file);
}

}

$pdf=new PDF();
$title='Serpito.com deneme pdf generator';
$pdf->SetTitle($title);
$pdf->SetAuthor('Atilla Akoğlu');
$pdf->PrintChapter('lorem demosu','demo.txt');
$pdf->Output();
?>

Uygulamanın çalışır demosunu incelemek için tıklayınız.

Uygulama dosyalarını zip şeklinde indirmek için tıklayınız.

PHP: Dinamik PDF dosyası oluşturma (FPDF class)” üzerine 8 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir