Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/serpito/public_html/wp-content/plugins/amp-plus/amp-plus.php on line 200
PHP: Catpcha Uygulaması | - Demo Uygulama - Serpito | www.serpito.com - AMP tarafı | Hızlandırılmış Mobil Sayfa

PHP:
Catpcha Uygulaması | - Demo Uygulama - Serpito

Catpcha php | Quelle: www.serpito.com
PHP: Catpcha Uygulaması Posted on 30 Kasım 201229 Eylül 2013 by Atilla Akoğlu

Formlar aracılığıyla data alma uygulamalarında botlardan ve spam robotlarından sakınmak için kullanılan en popüler metod Captcha. Bu uygulamada basit bi Captcha uygulamasını form ile doğrulama işlemlerini işleyeceğiz.

<img src=”captcha.php” align=”middle” height=”40″/> kodu ile resim halinde çağrılan captcha.php dosyası , random karakter öbeğini Array değerine atayacak ve resim oluşturacak. Karakter fontu için de özel ttf kullanabiliyorsunuz.

Uygulama dosyalarını indirebileceğiniz bağlantı yazının sonundadır.

captcha.php kodlarını paylaşıyoruz.

catpcha.php

 <?php ob_start(); session_start(); = ""; = 0; for ( = 0; < 5; ++) { .= chr(rand(97, 122)); } Array&#91;\'letters\'&#93; = ; = 100; = 32; = imagecreatetruecolor(, ); = imagecolorallocate(, 200,200,200); = imagecolorallocate(, 41,44,47); = imagecolorallocate(, 41,44,47); imagefilledrectangle(, 0, 0, , , ); imagerectangle(, 0, 0, -1, -1, ); = "jennifer.ttf"; = / 1.7; = rand(-1,2); = imagettfbbox(, , , ); = (int)( - &#91;4&#93;) / 2; = (int)( - &#91;5&#93;) / 2; imagettftext(, , , , , , , ); header("Content-type: image/png"); imagepng(); imagedestroy (); ?> 

 

Uygulamanın çalıştırılabilen index.php dosyasına geçiyoruz.

index.php

 <?php if(!empty(Array&#91;\'code\'&#93;)){ if(Array&#91;\'code\'&#93;==Array&#91;\'letters\'&#93;){ ?> <p align="center">Güvenlik Doğrulama Uygulaması Başarılı!</p> <?php }else{ ?> <p align="center"><span style="color:#900;">Hatalı Güvenlik Doğrulama Uygulaması Başarısız!</span></p> <?php } }else{ ?> <p align="center"> Doğrulama kodunu girin ve formu gönderin. </p> <?php } ?> <form action="" method="post"> <table width="550" align="center" border="0" style="border:none;"> <tr> <td width="118"><strong>Güvenlik Kodu: </strong></td> <td><img src="captcha.php" align="middle" height="40"/></td> </tr> <tr> <td> <strong>Doğrula: </strong></td> <td><input type="text" name="code" width="100" /></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <button type="submit" name="v" style="cursor:pointer;">Gönder</button> </td> </tr> </table> </form> 

 

Demo       Download

This entry was posted in Demo Uygulama, PHP and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Baskı
Içerikten sorumlu:
www.serpito.com
AMP eklentisi aracılığıyla mobil sayfa:
amp-cloud.de
Gizlilik ve Kullanım Şartları:
www.serpito.com
AMP-Update:
03.07.2018 - 06:52:28