Olaya Dayalı Programlama

(Event-Driven Programming)

Olaya dayalı programlamada, (çoğunlukla) her şey bir olayın gerçekleşmesiyle çalışmaya başlar. Bu olaylara, klavye’den bi’şey yazmak, tıklamak, bir nesneyi sürüklemek, bir elemana odaklanmak örnek olarak verilebilir. Bunlar herkesin kolaylıkla bilebileceği gelenekselleşmiş olaylar. Ancak olaylar bunlarla sınırlı kalmazlar. Örneğin masaüstü bir program için, barkod cihazının bir okuma gerçekleştirmesi, yazıcının kağıdının tükenmesi, bilgisayardan ses çıkışının gerçekleşmesi birer olaydır ve bu olaylar çeşitlenebilir ve genişleyebilirler. Olaya dayalı programlama çoğunlukla tek başına kullanılmaz. Genellikle OOP ile beraber kullanıldığını söyleyebilirim. Bu temelle çalışan dillerden belki en bilinenlerden ve güzel örneklerinden biri Javascript’tir. Bu dilde her şey olaylara bağlanmış ve bu tetikleyiciyle çalıştırılmıştır. Javascript’te çoğu zaman programın çalışması da, sayfanın yüklenmesinin tamamlanması olayına bağlanır.

Olaya dayalı programlama yapabileceğimiz bazı programlara, C#,Visual Basic.Net,Java,Delphi ve C++ örnek olarak verilebilir. Aslında temelde her programlama dili, olaya dayalı çalışabilme özelliğine sahiptir. Çünkü kullanıcıyla iletişim kurmanın tek yolu olaylardır. Yani en temelde klavyeden veri girişi olayı gerçekşemeli ki bu veriler işlenebilsin.

 

Kaynaklar:

Olaya Dayalı Programlama” üzerine 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir