Mysql AND(ve) ve OR(veya) Komutu

Veri tabanındaki verilere sorgular uygularken ve , veya gibi komutları kullanmamız gerekebilir. AND komutu “ve” anlamına gelmektedir, OR komutu “veya” anlamına gelmektedir.
Aynı anda iki olayın da gerçekleşmesini istiyorsak veya olayların aynı anda gerçekleşmesini istiyorsak; AND komutunu kullanmalıyız. Örneğin kitap tablosunda satışta olan ve onaylı olan kitapları göstermek isteyelim; […]

Mysql Lower ve Upper Komutu

Lower komutu karakter dizisini küçük harflere çevirir. Örnek olarak haber tablomuzda id’si 1000 olan baslik alanının tüm verilerini küçük harfe çevirelim. Upper komutu karakter dizisini büyük harflere çevirir. Örnek olarak haber tablomuzda id’si 1000 olan baslik alanının tüm verilerini büyük harfe çevirelim.

Mysql Truncate (Tablo içerisini boşaltma) Komutu

Veri tabanımızda yer alan tabloların içeriklerinin boşaltılması gerekebilir. Örnek olarak ayda bir olarak IP tablomuzun içeriğinin boşaltılmasını ve herşeyin sırıflanmasını istiyorsak TRUNCATE komutunu kullana biliriz. TRUNCATE yi DELETE komutundan ayıran özellikler ise;1. si tablo içeriğini komple boşaltabilmesi, 2. iseverileri sıfırlamasıdır. DELETE komutu ile verileri sildiğimizde otomatik olarak artan bir alanımız varsa ; örneğin id bu Daha fazla okuyunMysql Truncate (Tablo içerisini boşaltma) Komutu[…]

Mysql Distinct Komutu

Eğer seçilen kolon aynı satırdan birden fazla getiriyorsa, bunlardan fazla olan satırları atmak mümkündür. Bu komutu en çok toplu email yollama işlemleri gibi aynı verilere bir daha işlem uygulanmıyacaksa kullana biliriz. Diyelim bir email_list tablomuz var ve kayıtlı olan herkese Php ile bir e-bülten yollayacağız. Aynı olan adreslere tekrar e posta yollamak istemiyorsak DISTINCT komutunu Daha fazla okuyunMysql Distinct Komutu[…]

Mysql Update Komutu

Update komutu ile veri tabanımızda olan veri veya verileri belirtilen durumlara göre güncelliyoruz.

Veri tabanımızda kitap adında bir tablo olsun ve tablonda; id,k_adi,yazar,yorum,onay,yayin_evi,baski_no sütunları yer alsın.
Tablomuzda yer alan verilerden id si 20 olan satırı güncelleyelim. […]

Mysql İç İçe Select

Mysql logoBazen bir sorgunun içinde başka bir sorgu yer alabilir, bu gibi durumlarda iç içe select yapısını kullanabiliriz.
Örnek olarak;

Kitap durum tablomuz olsun ve dışarıdaki kitaplarımız bulmak isteyelim. Dışarıdaki kitapların numaralarını ödünç tablosundan çekecek bir sorgu yazalım.

[…]

Mysql MIN- MAX Komutu

Mysql işlemlerimizde en maksimum ve minimum gibi sorgulamalarda da bulunabiliriz. MIN komutu en alt değeri bize vermektedir. Örnek kitap veri tabanımız var ve en az fiyatlı kitabı görmek istiyoruz. Bu işlemi gerçekleştirirken min komutunu kullanabiliriz. MIN komutunu integer sayısal verilerde kullanabiliriz.
[…]