Google XML Sitemap Generator

PHP: Dinamik XML Sitemap Oluşturmak

Google XML Sitemap GeneratorGeliştirilen her bir proje için, test ve SEO optimizasyon aşamalarında mutlaka geçerli bir sitemap dosyası hazırlanmalı ve Google Webmasters Tools‘dan submit edilmeli.
Geniş veritabanı ve içerik sistemi olan projeler için de, dinamik bir sitemap generator modülü hazırlanmalı.

PHP ile XML dosyası oluşturma konusunu daha önce işlemiştik. Şimdi sitemap formatındaki XML dosyasına database’den alınan içerikleri ekleyeceğiz.
[…]

Php: Xml Okuma

Web sitelerimizde verileri kullanıcılara yansıtırken xml dosyalarından verileri php ile okuma geregi duyabiliriz bunun dışında verilerimizi hazır bulunan xml dosyalarından çekerek kendi veri tabanımıza aktarma gereği gerekebilir. Bu gibi durumlarda php’de “simplexml_load_file” bizim ilacımız oluyor.

Bu makalede kısaca, PHP kodları ile, XML satırları okuma işlemini izah edelim;

 

[…]

Php’de XML Oluşturma

PHP XML

Bu dersimize php veri tabanında yer alan verilerden xml dosya oluşturmayı ögrenecegiz. Veri tabanızmızda galeri tablomuz yer alsın ve galeri tablomuzda yer alan veriler ile xml dosyamızı oluşturalım.
İlk olarak xml dosyamızdaki sabitleri değişkenlere aktarıyoruz. Başlangıç içim XML kodlarını $start değişkeninde tutuyoruz. Oluşturulacak XML dosya ismi “slides.xml”

[…]

PHP – Ajax Autosuggest Uygulaması

Bu uygulamamızda web sitelerinde kullanılan arama bölümlerinin biraz daha gelişmiş bir halini Ajax Autosuggest  (Ajax Search) ‘i öğrenecegiz. Bu örnegimizde links.xml de dosyamızda yer alan bilgileri aramamız ve bulmamızı sağlayan bir örneği yapıyoruz. Uygulama için kodlar aşağıda yer alamaktadır.Uygulma Dosyaları livesearch.js dosyamız aşağıdaki gibidir: […]