PHP: Dinamik URL Ayraç Fonksiyonu (URL with Regular Expressions)

Text bazlı içeriklerde yer alan URL bağlantılarını tıklanabilir hale getirmek için basit bir PHP fonksiyonu işimizi görür.

< ?php
function AutoLink($text)
{
$text = html_entity_decode($text);
$text = " ".$text;
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)&#91;-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=&#93;+)',
'<a href="\\1">\\1', $text);
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tps://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'<a href="\\1">\\1</a>', $text);
$text = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www.[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'\\1<a href="http://\\2">\\2</a>', $text);
$text = eregi_replace('([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})',
'<a href="mailto:\\1">\\1</a>', $text);
return $text;
}
?>

Bu fonksiyonun kullanımı da aşağıdaki gibidir.   […]

Flickr.com

Twitter ve Flickr Tarzı .htaccess Url Yönlendirme

Kısa ve düzenli url sistemleri arama motorlarında daha üst sıralarda çıkmanıza yardımcı olur. Popüler web servislerinden Flickr ve Twitter bu konuda iki iyi örnek. İkisinin de .htaccess URL mantıklarını çözmeye çalışalım.

Flickr.com

flickr.com

Url sisteminin bu şekilde çalışabilmesi için aşağıdaki 3 satır .htaccess kodu yeterlidir.

.htaccess içeriği

RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ photos.php?user=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ photos.php?user=$1

Gördüğümüz gibi tek parametreli URL sistemi gayet basit bir şekilde uygulanabiliyor. Geçelim iki ve daha fazla parametreli URL sistemlerini incelemeye.
[…]

PHP – TinyURL otomatik url kısaltma fonksiyonu

Fonksiyon özellikleri: API Url: http://tinyurl.com/api-create.php Gerekli parametre: url Örnek: gönderilen sorgu– http://tinyurl.com/api-create.php?url=http://www.serpito.com/php-tinyurl-otomaik-url-kisaltma/ Dönen cevap– http://tinyurl.com/yeanjxm Fonsiyon kodları Örnek kodları çalıştırınca kısaltılmış url http://tinyurl.com/yeanjxm