php string

STRING

Bir String değişkeni herhangi bir karakter grubunu (genellikle yazı, text parçaları) tutmak,belirtmek ve üzerinde işlem yapmak için kullanılır. PHP de String String değişkenleri karakter dizisi içeren değerler için kullanılır. Bu dersimizde ,PHP String kullanımı ve genel olarak kullanılan operator ve fonksiyonları tanıyacağız. Bir String oluşturduktan sonra işleme koyabiliriz. Bir String doğrudan bir fonksiyon tarafından kullanılabilir[…]