php-operators

PHP – Operatörler

php-operators

Şimdi bütün operatörleri çeşitleri kategorilerine göre listeleyip,birer adet de örneklendirme yapalim.Aritmetik Operatörler

Operatör Tanımı Örnek Sonuç
+ Toplama x=2
x+2
4>
Çıkarma x=2
5-x
3
* Çarpma x=4
x*5
20
/ Bölme 15/5
5/2
3
2.5
% Mod 5%2
10%8
10%2
1
2
0
++ Arttırma x=5
x++
x=6
Azaltma x=5
x–
x=4

Işaret Operatörleri […]