PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

ODBC(Open Database Connectivity) , bir veri kaynağına bağlanmayı gerçekleştiren bir uygulama arayüzüdür. ODBC Bağlantısı Oluşturmak

ODBC bağlantısı ile birlikte, her türlü veritabanına , ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayara bağlanmak mümkündür.

MS Access Veritabanına Bağlantı Kurulumunu Tarif Edelim:

 1. Control Paneldeki(Denetim Masası) Yönetici Araçlarını Açın.
 2. Data Sources(OBDC) seçeneğini çift tıklayın.
 3. System DSN sekmesini seçin.
 4. Add(Ekle) tıklayın.
 5. Microsoft Access Driver seçin ve Finish e tıklayın
 6. Sonraki ekranda, veritabanı yerini verin ve Select (Seç) tıklayın .
 7. Veritabanına Data Source Name (DSN) adı verin.
 8. OK(tamam) e tıklayın. Güle güle kullanın.

[…]

MySQL Giriş

PHP , esnek bir web yazılım dilidir . Günümüzün gelişmiş birçok yazılım dilleri gibi birden fazla veritabanı (database) ile uyumlu halde çalışabilmektedir . Türkiye şartlarında düşünürsek , yazılım sektöründe PHP ile akla gelen ilk veritabanı MySQL olduğu için , ayrıca ORACLE , SQL ve diğerlerine nazaran PHP ile daha kullanışlı görünen veritabanı olduğu için , MYSQL derslerini yayınlamayı uygun buldum. MySQL genellikle PHP ile birlikte kullanılan ücretsiz bir veritabanı sunucusudur.

MySQL Nedir?

MySQL bir veritabanıdır.Veritabanı , bilgileri saklayan yapıları tanımlar.

Bir veritabanında , HTML tabloları gibi satır, sütun içeren tablolar bulunur.

Veritabanı , kategorilere göre veri saklamak için en uygun sistemdir. Bir şirketin örnek bir veritabanında “Müşteri” , “Ürün” , “Çalışanlar” ve “Sipariş” tabloları bulunur. […]

PHP – Filtreler

PHP filtresi , kullanıcı girdileri gibi güvensiz kaynaklardan alınan verileri filtreleme işlemini gerçekleştirir.

PHP Filtre Nedir?

Güven vermeyen kaynaklardan alınan verileri filtreleme yapmamız gerekir.

Verileri doğrulama, test etme ve filtreleme tüm web uygulamalar için önemli bir aşamadır.

Php filter özelliği , kolay kullanıma sahip bir şekilde diyazn edilmiştir.


Neden Filtre Yapmalıyız?

Çoğunlukla tüm web uygulamaları harici veri girişleri üzerine işlem yapmaktadır.Genellikle kullanıcıdan yada başka bir uygulamadan alınan veriler kullanılır. Filtreleme yaparak projelerimize güvenilir ve doğru bir veri giriği sağlarız.

Dışardan alınan tüm verileri filtreleme yapmanız tavsiyemdir!! […]

PHP – İstisna Yönetimi

İstisna yönetimi , özel bir hata oluştuğu zaman kodun akışını değiştirebilir.

Exception(İstisna) Nedir?

PHP 5 ile birlikte hataları kontrol etmek için nesneye yönelik bir yaklaşım ortaya çıktı.

Hata ayıklama durumları hata oluştuğu anda işletilecek kodun normal akışını değiştirerek yönetilmesini sağlamaktadır.Buna ististan yönetimi adı verilir.
İstisna tetiklendiği anda şu aşamalar gerçekleşir;

 • Varolan kod durumu kaydedilir.
 • Kod işletimi önceden tanımladan hata ayıklama bloğuna atlayacaktır.
 • Duruma göre , hata ayıklama sonunda , ya en son işletilen kod bloğuna yeniden dönerek devam edecek, yada hata ayıklama bloğunda belirtilen aşamadan devam edecektir.

Şimdi farklı hata ayıklama yöntemlerini inceleyelim:

 • Basit istisna kullanımı
 • Özel istisna ayıklayıcı tasarlamak
 • Çoklu istisnalar
 • Tekrarlı istisna göndermek
 • Yüksek seviye istisna ayıklayıcı ayarlamak

Note: İstisnalar yanlızca hatalı oluşması durumunda kullanılmalıdır.Ayrıca kodun herhangi bir noktasına atlaması için kullanılmamalıdır.


Basit Exception(İstisna)

Bir istisna fırlatıldığında , devamındaki kod çalışmaya devam etmez, PHP gönderilen parçada “catch” ifadesi arar. “catch” ifadesi throw edilen istisnayı yakalar..

[…]

PHP – Error Handling

PHP dilinde hata ayıklama yöntemleri gayet basit ve güvenlidir.”php.ini” dosyasındaki error handling ayarını “1” değerine dönüştürerek , proje dosyalarınızda bulunan hataları tarayıcınızdan izleyebilme imkanına sahipsiniz.Tarayınıcı bir nevi derleyici olarak kullanabilir ve hatalarını en kısa sürede düzenleme imkanına sahip olursunuz.

PHP Hata Ayıklama

Kod yazarken ve uygulama geliştirirken ,hataları takip ve düzenleme işlemleri çok önemlidir.Kodlarınız hatalı çalışıyor ise ,profesyonel anlamda size büyük bir kayıp olarak dönecektir,,ayrıca projenizin güvenliği çok büyük zarara uğrayacaktır.

Bu dersimizde PHP de hata ayıklama ve düzenleme yöntemleri hakkında yapılması gereken işlemleri göreceğiz.

Şimdi farklı hata ayıklama metodları görelim:

 • Basit “die()” koşulu
 • Özel hata ve hata tetikleyiciler
 • Hata gösterme


Basit Hata Ayıklama: die() fonksiyonu kullanma

İlk örneğimizde ,herhangi bir text dosyasını açan bir script yazalım: […]

PHP – Güvenli Email

Önceki dersimizde güvenlik düşünülmeden hazirlanmış email gönderme formunu açıkladık.İnternet ne kadar verimli ve yararlı bir platform olsa da güvenlik düşünülmesi gereken en önemli konulardan biridir

E-mail Sızmalarıİlk olarak bir önceki dersimizde uyguladığımız e-mail formunu tekrar ele alalım:

[…]

PHP- Email

PHP yazacağımız yardımıyla direct olarak e-mail gönderebilir

mail() Fonksiyonu

mail() fonksiyonu yazılan kod içinde e-mail gonderen bir fonksiyondur.

Syntax
mail(to,subject,message,headers,parameters)

Parametre Tanımı
to Gereklidir. E-mailin hangi adres veya adreslere ulaşacağını belirtmelisiniz
subject Gereklidir. Gönderilen mesajın konusunu ele tutan değişkendir. Not: Bu satırda yeni satır “\n” karakterleri içeremez.
message Gereklidir. Gönderilecek mesajı tutan değişkendir.her satır(\n) karakterleriyle satır atlamalıdır. Toplam mesaj büyüklüğü 70 karakteri geçmemelidir.
headers Opsiyonel.Diger ek basliklar hakkındaki bilgileri tutan değişkendir, From, Cc, ve Bcc gibi. Ek başlıklar CRLF (\r\n) karakterleriyle birbirinden ayrılmalıdır.
parameters Opsiyonel. Özel ve ek olarak programa parametre gönderir.

Not: mail fonksiyonunun çalışması ve erişilebilir olması için sistemde yüklü olan PHP nin mail ayarı ve seçeneği izin verilmiş olmalıdır. “php.ini” ayar dosyasında gerekli düzenlemelerin yapılmış olması gerekir. […]

session

PHP – Sessions

sessionPHP dilinde Session , bir kullanıcı için ayar değişiklikleri ve hakkındaki bilgileri , almak ve özelleştirmek için kullanılır.Session değişkenleri ,sadece tek kullanıcı hakkında veri tutar ve işlem yapabilir ayrıca bütün sayfalar dahilinde tek kullanıcı hakkında uygulama yapar.

PHP Session Değişkenleri

Bir proje üzerinde çalışırken , proje açarsınız, bazı gerekli değişiklikleri yaparsınız ve sonrasında uygulamayı kapatırsınız.PHP’ de Session da aynı bu şekildedir.Bilgisayar sizin kim oldugunuzu bilir,ve uygulamalarınıza ne zaman başladığınızı ve sona erdirdiğinizi takip eder.Ama internet üzerinde bu konuda bir sorun meydana gelir; Web sunucusu sizi ve neler yaptığınızı tanıyamaz, çünkü HTTP adresi bu durumu sağlayamaz.

PHP Session , server üzerinde yapılan son uygulamayı,bilgileri(Örn; kullancı adi, alışveriş bilgileri…) yerleştirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Session bilgileri kullanıcı siteden ayrıldıktan sonra silinir.Eğer sürekli bir takip isterseniz veritabanına verileri kaydetmeniz mümkündür.   […]

php cookies

PHP – Çerezler

php cookiesCookie – Türkçesi ile çerez , kullanıcıyı ayırt etmeye yarar.

Cookie-Çerez Nedir?

Cookie kullanıcıyı ayırt etmenin en sağlam yoludur. Cookie, sunucu makinanın kullanıcı bilgisayarına yerleştirdiği küçük boyutta dosyalardır.Tarayıcının bir sayfayı açtığı her tekrar da sunucu çerezlerini tekrar gönderir. PHP ile , çerez değerlerini hem oluşturur hem de düzenleyebilirsiniz.


Cookie-Çerez Nasıl Oluşturulur? Çerez oluşturmanin işlevi setcookie()’ dir.

Not: setcookie() fonksiyonu <html> tagından önce yazılmalıdır.

Syntax

setcookie(isim, deger, suresi, dosya_yolu, domain);

Örnek:

Aşağıdaki örnekte,user isminde Ali Parlak imzasıyla bir çerez oluşturacağız.Aynı zamanda çerezimize 1 saat geçerlilik süresi -ömür verelim: […]

PHP – Upload

PHP ile ,sunucuya dosya yüklemek mümkündür.

Dosya-Yükle Formu oluşturma

Kullanıcılara dosya yükleme olanağı vermek kullanımı ve proje değerini attırıcı bir etkendir.

Şimdi aşağıdaki dosya yükleme formuna göz gezdirelim:

<html>

<body>

<form action=”upload_file.php” method=”post”

enctype=”multipart/form-data”>

<label for=”file”>Dosya Adı:</label>

<input type=”file” name=”file” id=”file” />

<br />

<input type=”submit” name=”submit” value=”Gönder” />

</form>

</body>

</html>

Yukardaki formda dikkat edilecek noktaları belirleyelim:  […]