PHP – Session Kullanım Örneği

Php de Session Oturum Kontrolü Örneği; Sessionla oturum kontrolü başlatılırken sayfanın en üstünde session_start(); satırı yer almalı böylece oturum kontrolünü başlatmış oluruz. Session u boşaltmak ise session_destroy();  kodları ile gerçekleşmektedir.Bunu :