MySQL Update

UPDATE ifadesi , database(veritabanı) tablolarını yeniden düzenleme işlemini gerçekleştirir. Bir Veritabanındaki Veriyi Güncelleme UPDATE ifadesi veritabanındaki bilgileri düzenler. Syntax UPDATE tablo_adi SET sutun_adi = yeni_bilgi WHERE sutun_adi = aranan_bilgi Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir. Örnek