tab

Jquery Tab Uygulaması

tabWeb sitelerimizde bir sayfada birden çok bölümün olmasını isteyebiliriz. Bu bölümlerin nasıl ve ne şekilde sıralanacağı yani düzeni önemlidir. Jquery tab uygulaması ile birden çok bölümün istediğimiz css özelliklerine göre yerleştirilmesini ve içeriğini oluşturmayı bu örneğimizde ögreneceğiz.

İlk Olarak jquery dosyamızı sayfamıza dahil ediyor. […]