PHP: Dinamik URL Ayraç Fonksiyonu (URL with Regular Expressions)

Text bazlı içeriklerde yer alan URL bağlantılarını tıklanabilir hale getirmek için basit bir PHP fonksiyonu işimizi görür.

<?php
function AutoLink($text)
{
$text = html_entity_decode($text);
$text = " ".$text;
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)&#91;-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=&#93;+)',
'<a href="\\1">\\1</a>', $text);
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tps://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'<a href="\\1">\\1</a>', $text);
$text = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www.[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&amp;amp;amp;//=]+)',
'\\1<a href="http://\\2">\\2</a>', $text);
$text = eregi_replace('([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})',
'<a href="mailto:\\1">\\1</a>', $text);
return $text;
}
?>

Bu fonksiyonun kullanımı da aşağıdaki gibidir.   […]

php fonksiyonları

PHP – Fonksiyonlar

php fonksiyonlarıBu derste size kendi hakimiyetinizi kurmanız için , kendi fonksiyonlarınız yapmanız sağlanacak.Her durumda hazır fonksiyonlar kullanılmayabilir.

PHP Fonksiyonu Oluşturalım

Fonksiyon ihtiyacımız olduğu heran kullanabileceğimiz kod bloklarına verilen genel addır.

Fonksiyon oluşturuken:

  • Bütün fonksiyonlar “function()” ifadesinin yanında tanımlanır.
  • Fonksiyonunuzu kısa ve anlaşılır biçimde isimlendirin .
  • Fonksiyon ismi,harfle ö “_ (alt tire diyelim) ” ile başlayabilir.
  • Kesinlikle rakam ile başlayamaz.
  • Fonksiyonunuzu tanımladıktan sonra “{” süslü parantez ile açarak,
  • Fonksiyon kodlarınızı yazın
  • Kodlarınızı yazdıktan sonra “}” ters süslü parantez karakteriyle fonksiyonunuzu kapatın.

Örnek

Benim adımı ekrana yazdıran bir fonksiyon oluşturalım:

function writeMyName()

{

echo “Serpito”;

}

writeMyName(); // fonksiyonumuzu bu sekilde calıştırıyoruz.

?>

Fonksiyon Kullanımı […]