PHP- Files

PHP dilinde fopen() fonksiyonunu kullanarak dosya açılabilir.

Dosya Açmak

PHP dilinde fopen() fonksiyonu belirtilen isimli bir dosyayı açar.

Fonksiyonun ilk parametresi açılacak olan dosyanın ismidir,ikinci parametre ise dosyanın hangi modda açılacağını bildirir:

<html>

<body>

<?php

$file=fopen(“merhaba.txt”,”r”);

?>

</body>

</html>

Dosyalar şu modlarda açılabilir:

[…]