PHP – İstisna Yönetimi

İstisna yönetimi , özel bir hata oluştuğu zaman kodun akışını değiştirebilir. Exception(İstisna) Nedir? PHP 5 ile birlikte hataları kontrol etmek için nesneye yönelik bir yaklaşım ortaya çıktı. Hata ayıklama durumları hata oluştuğu anda işletilecek kodun normal akışını değiştirerek yönetilmesini sağlamaktadır.Buna ististan yönetimi adı verilir. İstisna tetiklendiği anda şu aşamalar gerçekleşir; Varolan kod durumu kaydedilir. Kod[…]