PHP- Email

PHP yazacağımız yardımıyla direct olarak e-mail gönderebilir mail() Fonksiyonu mail() fonksiyonu yazılan kod içinde e-mail gonderen bir fonksiyondur. Syntax mail(to,subject,message,headers,parameters) Parametre Tanımı to Gereklidir. E-mailin hangi adres veya adreslere ulaşacağını belirtmelisiniz subject Gereklidir. Gönderilen mesajın konusunu ele tutan değişkendir. Not: Bu satırda yeni satır “\n” karakterleri içeremez. message Gereklidir. Gönderilecek mesajı tutan değişkendir.her satır(\n) karakterleriyle[…]