database class

PHP: Veritabanı sınıfı (DataBase Class)

Yazılım geliştiriciler için en temel konu, kod yinelemeden kurtulup daha sade ve pratik bir şekilde class yapısı kullanmaktır. Veritabanı işlemlerinde her sorguda sırasıyla mysql_connect, mysql_query, myql_num_rows, mysql_fetch_array komutlarını hiyerarşisine uygun şekilde kullanmak fazlasıyla zaman kaybıdır. Bu yüzden bu yazıda inceleyeceğimiz  DatabaseClass sınıfını kullanarak veritabanı bağlantısını her sayfada bir defa açmak ve sayfa altında da bir[…]

Veri Tabanına Kullanıcı Kaydetme 1

Arkadaşlar bu örnegimizde veri tabanımıza kullanıcı user bilgilerini kaydetmeyi öğrenecegiz. İlk olarak, require_once(“mysql.php”); komutu iile my sql bağlantımızı sayfamıza aktarıyoruz. Not1: mysql.php ve verileri aldıgımız php sayfası aynı klasörde olmalı. Not2: Veri Tabanına Kullanıcı Kaydetme 2 örneginde mysql kodları nı verecegiz. Ardından Kodlarımızı yazıyoruz.