PHP – $_POST Metodu

$_POST değişkeni post metoduyla çekilen verilerin ele alınmasını sağlar. $_POST Değişkeni $_POST değişkeni HTTP POST metodunun değişken dizisinin bir elemanıdır. $_POST değişkeni method=”post” metoduyla bir formdan gönderilen verileri toplar. POST metoduyla gönderilen bilgilerin büyüklük sınırı yoktur ve kullanıcı tarafından görülemezler. Örnek <form action=”welcome.php” method=”post”> İsminizi Girin: <input type=”text” name=”name” /> Yaşınızı Girin: <input type=”text” name=”age”[…]