PHP – $_GET Metodu

$_GET Değişkeni $_GET değişken get methoduyla veri alan formlardaki verileri ele alır, HTTP GET metodunun değişkenler dizisinin bir elemanıdır. Bir formdan gönderilen bilginin her kullanıcı tarafından erişilebilmesi için GET metodu kullanılır. (Tarayıcınızın adres çubuğunda görülür). Gönderilen bilgi miktarının bir limiti vardır. (max. 100 karakter gibi). Örnek <form action=”welcome.php” method=”get”> İsmi: <input name=”name” type=”text” /> Yaş:[…]